Hoe lang duurt het voordat een bezwarencommissie een besluit moet nemen?

december 24, 2018

In de Algemene wet bestuursrecht staan termijnen waar de gemeente zich aan moet houden, bijvoorbeeld bij het afhandelen van een bezwaarschrift. De afhandeltermijn voor een gemeente die eerst advies aan een bezwarencommissie vraagt, begint zes weken nadat de gemeente haar besluit heeft genomen. Vervolgens heeft de gemeente twaalf weken om een besluit te nemen, waarbij ze de termijn éénmalig met zes weken mag verlengen. Zie verder