Hoe weet ik wat de kostprijs van mijn maatwerkvoorziening is?

december 26, 2018

Voor een maatwerkvoorziening mag de gemeente een eigen bijdrage vragen. Deze eigen bijdrage mag nooit hoger zijn dan de prijs die de gemeente hiervoor betaalt. De gemeente is verplicht om u hierover in te lichten, bijvoorbeeld door de kostprijs in het besluit van de gemeente of het CAK te vermelden.