Is het zorgplan bij een VPT of MPT ook verplicht?

december 24, 2018

Ook bij een VPT of MPT zal er per zorgaanbieder een zorgplan opgesteld moeten worden. Dat geldt uiteraard alleen over de zorg die door de betreffende zorgaanbieder wordt geleverd. Alleen als de zorgaanbieder met een pgb wordt gefinancierd, is een zorgplan niet verplicht.