Krijg ik het pgb zelf op mijn rekening?

december 24, 2018

Sinds 1 januari 2015 wordt het pgb niet meer rechtstreeks op de rekening van de budgethouder gestort. De SVB beheert uw pgb en betaalt de rekeningen rechtstreeks aan de zorgaanbieder of ingehuurde zorgverleners.