Mag de gemeente 1 uur bovengebruikelijke zorg per dag van de indicatie aftrekken?

december 27, 2018

Nee, dat mag niet. De gemeente heeft een compensatieplicht, wat inhoudt dat zij alle bovengebruikelijke zorg van een kind moeten ‘compenseren’, dus ook dat ene uurtje per dag. De hoogste bestuursrechter heeft hierover een uitspraak gedaan. Weliswaar betrof het een indicatie voor de AWBZ, maar de systematiek van indiceren is in de nieuwe Wmo en Jeugdwet niet veranderd.