Mag de gemeente alleen in de verordening voorwaarden aan een pgb stellen?

december 27, 2018

Ja, zo staat dat in de Jeugdwet. Aanvullende voorwaarden in bijvoorbeeld beleidsregels of werkinstructies zijn niet toegestaan. De reden hiervoor is dat de verordening door de gemeenteraad moet worden goedgekeurd. Dit zijn zogenaamde `algemeen verbindende voorschriften’. Beleidsregels en werkinstructies zijn dat niet en worden doorgaans door het College vastgesteld.