Mag de gemeente een inkomensgrens hanteren?

december 26, 2018

De gemeente mag geen inkomensgrens stellen voor hulp uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015. Wel kunnen gemeenten een eigen bijdrage vragen voor voorzieningen en hulpmiddelen uit de Wmo 2015. Deze eigen bijdrage is gebaseerd op uw inkomen en vermogen.