Mag de gemeente een pgb voor ouders weigeren?

december 27, 2018

De gemeente mag in de eigen verordening voorwaarden stellen aan het verstrekken van een pgb. Het categorisch weigeren van een pgb omdat ouders de zorg verlenen, mag niet. Zeker niet als u kunt aantonen dat de zorg van ouders effectiever en doelmatiger is.