Mag de gemeente, zonder dat ik een aanvraag heb ingediend, een besluit nemen?

december 24, 2018

Nee. dat mag niet. In de wet staat dat de gemeente in ieder geval onderzoek moet doen naar uw situatie. Dit is het zogenoemde ‘keukentafelgesprek’. Tijdens dit onderzoek wordt er gekeken wat uw hulpvraag is en op welke manier deze kan worden opgelost. Pas na het onderzoek mag de gemeente een beslissing nemen.