Mag ik met mijn psychiatrische beperking in een instelling voor verstandelijke beperkten wonen?

december 24, 2018

Het CIZ kijkt in eerste instantie of u aanspraak maakt op zorg vanuit de Wlz. Als dat zo is, dan wordt er gekeken welk zorgprofiel het beste bij u past. Als u meerdere beperkingen heeft, dan kan het zijn dat u ook meerdere ‘grondslagen’ heeft, bijvoorbeeld een psychiatrische, lichamelijke en een verstandelijke beperking. Het CIZ zal dan eerste kijken welke beperking of handicap het meeste invloed heeft op uw dagelijks leven. Dat wordt de ‘dominante grondslag’ genoemd.

 

Vervolgens is het CIZ verplicht om u te indiceren voor een zorgprofiel dat het beste past bij uw zorgvraag. Het kan zijn dat uw dominante grondslag eigenlijk ‘lichamelijke handicap’ is, maar dat de zorg het beste vanuit een zorgprofiel voor verstandelijk gehandicapte geleverd wordt. In dat geval wordt u geïndiceerd voor een ‘VG’ zorgprofiel en kunt u in een instelling voor verstandelijk beperkten gaan wonen.

 

Het CIZ is geneigd om bij een psychiatrische beperking de aanvraag af te wijzen. Wij kunnen voor u nagaan of dat terecht is.