Valt een uitraaskamer onder de Wmo?

december 26, 2018

Ja, mits hiervoor een medische noodzaak is.