Wanneer hoeft de zorgaanbieder geen rekening met mijn wensen en behoeften te houden?

december 24, 2018

De zorgaanbieder moet in principe aan uw wensen en behoeften voldoen, tenzij dit in redelijkheid niet van hem kan worden gevraagd. Dat geldt in ieder geval in de volgende situaties:

– als u iets wenst dat, gezien uw lichamelijke en geestelijke mogelijkheden en beperkingen, echt niet kan;
– als uw wens in strijd is met de verplichting tot het verlenen van goede zorg. Als u bijvoorbeeld elke dag patat met appelmoes wilt eten. De zorgaanbieder zal wel een andere professionele zorgverlener moeten raadplegen;
– als uw wens in strijd is met de rechten van andere cliĆ«nten;
– als uw wens in strijd is met goede en ordelijke gang van zaken of
– als u meer zorg wilt dan waar u volgens uw indicatiebesluit recht op heeft.
De zorgaanbieder moet in het zorgplan goed motiveren waarom hij niet aan uw wens tegemoet kan komen. Als u meer zorg zou vragen dan waar u volgens het indicatiebesluit recht op hebt, dan zal dat ook met cijfers onderbouwd moeten worden.