Wanneer is er sprake van een spoedeisend belang?

december 24, 2018

Er is sprake van een spoedeisend belang, als een uitspraak in de bezwaar- of beroepsprocedure niet kan worden afgewacht. U krijgt bijvoorbeeld zo weinig zorg, dat dit gevaarlijk kan zijn voor uw gezondheid.