Wat doet een cliëntondersteuner?

december 26, 2018

Een cliëntondersteuner kan u helpen bij het krijgen van goede zorg en ondersteuning vanuit de Wmo. Zo kan de cliëntondersteuner u helpen bij de eerste aanvraag of het opstellen van een persoonlijk plan. Een cliëntondersteuner is ook vaak bij een keukentafelgesprek aanwezig of kan u helpen bij het indienen van een bezwaarschrift.