Wat doet een cliëntondersteuner?

december 24, 2018

Een cliëntondersteuner kan u helpen bij het krijgen van goede zorg en ondersteuning vanuit de Wlz. Zo kan de cliëntondersteuner u helpen bij het vaststellen van een zorgplan. Als u het niet eens bent met het indicatiebesluit van het CIZ, dan kan een cliëntondersteuner u helpen bij het indienen van een bezwaarschrift.

 

Voor een aanvraag van een Wlz-indicatie, kunt u gebruikmaken van een onafhankelijk cliëntondersteuner vanuit de Wmo