Wat doet een vertrouwenspersoon?

december 27, 2018

Een vertrouwenspersoon is onafhankelijk van de gemeente of zorgaanbieder en kan de ouders en jeugdigen ondersteunen bij het verkrijgen van goede jeugdzorg. Bijvoorbeeld bij de aanvraag van jeugdzorg, het indienen van een klacht of ondersteuning bij het zorgplan als uw kind in een instelling verblijft. Ondersteuning van een vertrouwenspersoon is kosteloos en de gemeente is verplicht om een vertrouwenspersoon beschikbaar te stellen.