Wat is de compensatieplicht?

december 26, 2018

Het uitgangspunt is dat iedereen kan meedoen, participeren in de samenleving. Voor mensen met een beperking of handicap is dat niet altijd mogelijk. De gemeente is dan verplicht om na te gaan waar u ondersteuning bij nodig heeft en aan de hand van welke maatregelen en/of voorzieningen u wel kunt meedoen in de samenleving. Dat kan door bijvoorbeeld hulp uit uw sociale omgeving, een algemene voorziening of een maatwerkvoorziening. De gemeente mag de goedkoopst compenserende voorziening kiezen, als u maar voldoende wordt gecompenseerd.