Wat is een zorgzwaartepakket of zorgprofiel?

december 24, 2018

Als u recht heeft op zorg vanuit de Wlz, dan wordt u in een zorgprofiel ingedeeld. Een zorgprofiel is een ‘algemene typering van vergelijkbare zorgbehoeften of beperkingen op dezelfde terreinen, waarbij de verzorgings-, verplegings-, begeleidings- of behandelingsdoelen naar aard, inhoud en globale omvang overeenkomen.’

 

Met andere woorden, een zorgprofiel omvat een bepaalde hoeveel zorg waarvan het CIZ vindt dat u die nodig heeft. Een zorgzwaartepakket is de oude AWBZ-benaming van een zorgprofiel.