Wat is trekkingsrecht?

december 27, 2018

Sinds 1 januari 2015 krijgt u het pgb niet meer op uw eigen bankrekening gestort. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) verzorgt sindsdien de betalingen vanuit uw budget. De SVB betaalt in uw opdracht uw zorgverleners. Dat is trekkingsrecht.