Wat kan Belangenbehartiger.nl bij een voorlopige voorziening voor mij doen?

december 24, 2018

Belangenbehartiger.nl kan namens u een voorlopige voorziening bij de rechtbank of de Centrale Raad van Beroep aanvragen. Wij zijn uw gemachtigde en hebben contact met de verschillende partijen, zoals de gemeente of de rechtbank. Samen met u stippelen wij een strategie uit, waarbij geen brief de deur uitgaat voordat u hem heeft gezien en akkoord heeft gegeven. Zo houdt u altijd de volledige zeggenschap over de voorlopige voorzieningsprocedure.