Wat kan Belangenbehartiger.nl in een beroepsprocedure voor mij doen?

december 24, 2018

Belangenbehartiger.nl kan namens u een beroepsprocedure opstarten. Wij zijn uw gemachtigde en hebben contact met zowel de rechtbank als de tegenpartij. Samen met u stippelen wij een strategie uit, waarbij geen brief de deur uitgaat voordat u hem heeft gezien en akkoord heeft gegeven. Zo houdt u altijd de volledige zeggenschap over uw beroepsprocedure.