Wat kan Belangenbehartiger.nl in een bezwaarprocedure voor mij doen?

december 24, 2018

Belangenbehartiger.nl kan namens u een bezwaarprocedure opstarten. Wij zijn uw gemachtigde en hebben contact met de gemeente of het CIZ. Samen met u stippelen wij een strategie uit, waarbij geen brief de deur uitgaat voordat u hem heeft gezien en akkoord heeft gegeven. Zo houdt u altijd de volledige zeggenschap over uw bezwaarprocedure.

 

Meer informatie over onze dienstverlening en tarieven vindt u hier