Wat kan Belangenbehartiger.nl in een hoger beroepsprocedure voor mij doen?

december 24, 2018

Belangenbehartiger.nl kan namens u hoger beroep instellen of u bijstaan als de gemeente of CIZ hoger beroep heeft ingesteld. Wij zijn uw gemachtigde en hebben contact met zowel de CRvB als de tegenpartij. Samen met u stippelen wij een strategie uit, waarbij geen brief de deur uitgaat voordat u hem heeft gezien en akkoord heeft gegeven. Zo houdt u altijd de volledige zeggenschap over uw bezwaarprocedure.