Wat kan Belangenbehartiger.nl voor mij doen?

december 24, 2018

Belangenbehartiger.nl kan u bij elke juridische vraag over het gezondheidsrecht adviseren. Dit kan een kort juridisch advies zijn, bijvoorbeeld over uw aanvraag.

Wij kunnen ook als gemachtigde optreden in een bezwaar- of beroepsprocedure. Samen met u bepalen wij de strategie, waarbij wij het contact met de gemeente of de rechtbank onderhouden. Kortom, wij sluiten onze dienstverlening altijd af op uw persoonlijke situatie en wensen. Meer informatie over onze dienstverlening en tarieven vindt u hier