Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met het zorgplan?

december 24, 2018

Als u het niet eens bent met het zorgplan, dan zijn er verschillende (juridische) mogelijkheden, die u los of tegelijkertijd kunt opstarten.

 

Ten eerste kun u een klacht bij uw zorgaanbieder indienen. Elke zorgaanbieder is verplicht om een klachtenreglement te hebben. In een klachtenreglement staat hoe u een klacht kunt indienen.

 

Een andere mogelijkheid is om een melding te doen bij het zorgkantoor, de cliƫntenraad of de Inspectie van de Gezondheidszorg. Het zorgkantoor en de inspectie kunnen onderzoeken of de kwaliteit van zorg voldoende is en of er voldoende rekening wordt gehouden met uw persoonlijke wensen. Als de kwaliteit van zorg onvoldoende is, kunnen zij de zorgaanbieder een sanctie opleggen.

 

Tot slot is het ook mogelijk om bij de rechter een civiele procedure op te starten. De kantonrechter kan de zorgaanbieder dwingen om aan (een deel van) uw wensen tegemoet te komen.