Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met mijn indicatie?

december 24, 2018

Als het CIZ een besluit op een aanvraag heeft genomen, dan krijgt u de beslissing per brief opgestuurd. In de brief staat of u krijgt wat u heeft aangevraagd. Het kan ook zijn dat u niet (alles) krijgt.

 

Nadat u het besluit van het CIZ heeft ontvangen, heeft u zes weken de tijd om bezwaar aan te tekenen. Dit doet u door in een brief uw bezwaren neer te zetten en naar het CIZ op te sturen. In het besluit van het CIZ staat het adres waar u de brief naar toe moet sturen.

 

Belangenbehartiger.nl kan voor u nagaan of het (juridisch) haalbaar is om bezwaar aan te tekenen.