Wat moet ik doen als ik het niet (helemaal) eens met het ondersteuningsplan ben?

december 26, 2018

Een ondersteuningsplan is een plan van de gemeente waarin staat hoe zij u willen compenseren voor de belemmeringen die u ondervindt. Als u het niet (helemaal) eens bent met de aangedragen oplossingen, dan is het belangrijk dat u dat meteen kenbaar maakt en het ondersteuningsplan niet ondertekent. De gemeente maakt dan een verslag en stuurt dat naar u op.

 

Als u van mening bent dat u recht heeft op een maatwerkvoorziening, dan kunt u dat na ontvangst van het verslag, bij de gemeente aanvragen. De gemeente is verplicht om binnen twee weken een formeel besluit te nemen. Tegen dit besluit kunt u bezwaar aantekenen.