Wat moet ik doen als ik niet voldoe aan de voorwaarden voor een maatwerkvoorziening?

december 26, 2018

De gemeente heeft een compensatieplicht, wat inhoudt dat zij maatregelen moeten treffen om ervoor te zorgen dat u weer kunt meedoen in de samenleving. Als daarvoor maatwerkvoorzieningen nodig zijn, dan is de gemeente verplicht deze te verstrekken.

 

Het staat de gemeente wel vrij om aan maatwerkvoorzieningen voorwaarden te stellen. Mocht u daar niet aan voldoen, dan zult u – samen met de gemeente – moeten nagaan welke maatwerkvoorziening in uw specifieke situatie wel voldoende compensatie biedt. Uiteraard kan de gemeente niet een maatwerkvoorziening afwijzen en daarna geen alternatief bieden. De gemeente blijft een resultaatsverplichting houden om u in voldoende mate te compenseren.