Wat moet ik in mijn aanvraag zetten?

december 24, 2018

Vaak hebben gemeenten voor het indienen van een aanvraag een formulier op de website dat u ‘online’ moet invullen. Het kan ook zijn dat u een aanvraag telefonisch of met een ‘gewone’ brief moet indienen.

 

In een aanvraag moet in ieder geval staan wat u wilt aanvragen. Het is belangrijk om goed uit te leggen waarom u de aanvraag doet. Heeft u extra zorg nodig omdat uw mantelzorger overbelast is of omdat uw gezondheid achteruitgaat? Als u een verklaring van een arts heeft, kunt u die meteen meesturen.

 

Tot slot moet u in de aanvraag uw naam en adresgegevens vermelden en de datum dat u de aanvraag doet. De aanvraag moet door u ondertekend zijn.