Wat staat er in de jeugdbeleidsregels?

december 27, 2018

De gemeente stelt vaak naast een verordening ook beleidsregels vast. In een verordening staan de algemene regels die de gemeente hanteert om het (jeugd)beleid vast te stellen. In de beleidsregels worden deze regels verder uitgewerkt. Zo kan er in de Jeugdverordening staan dat de gemeente dagbesteding aanbiedt. In de beleidsregels zijn deze voorwaarden verder uitgewerkt. Een ander belangrijk verschil is dat een verordening door de gemeenteraad moet worden vastgesteld. Voor beleidsregels geldt deze verplichting niet.