Wat staat er in de tabel ‘gebruikelijke zorg’ van het CIZ?

december 27, 2018

Het CIZ hanteerde een tabel ‘gebruikelijke zorg’ om te bepalen welke zorg voor een jongere als gebruikelijk moet worden gezien. Veel gemeenten hebben de tabel overgenomen.

 

Kinderen van 0 tot 3
‐ hebben volledige Persoonlijke Verzorging (PV) en Begeleiding (BG) van een ouder nodig. Bovengebruikelijke PV en BG bij kinderen tot 3 jaar komt daarom zelden voor.

 

Kinderen van 3 tot 5
‐ kunnen niet zonder toezicht van volwassenen;
‐ hebben begeleiding en stimulans nodig bij hun psychomotorische ontwikkeling;
‐ kunnen zelf zitten en op gelijkvloerse plaatsen zelf staan en lopen;
‐ ontvangen zindelijkheidstraining van ouders/verzorgers;
‐ hebben gedeeltelijk hulp en volledig stimulans en toezicht nodig bij aan- en uitkleden, eten en wassen, bij het in en uit bed komen en bij het bepalen van dag- en nachtritme en dagindeling;
‐ hebben begeleiding nodig bij hun spel en vrijetijdsbesteding;
‐ zijn niet in staat zich zonder begeleiding in het verkeer te begeven.

 

Kinderen van 5 tot 12
‐ kinderen vanaf 5 jaar hebben een reguliere dagbesteding op school;
‐ kunnen niet zonder toezicht van volwassenen;
‐ hebben toezicht nodig en nog maar weinig hulp bij hun persoonlijke verzorging;
‐ hebben begeleiding en stimulans nodig bij hun psychomotorische ontwikkeling;
‐ zijn overdag zindelijk, en ’s nachts merendeels ook; ontvangen zo nodig zindelijkheidstraining van de ouders/verzorgers;
‐ hebben begeleiding van een volwassene nodig in het verkeer wanneer zij van en naar school of activiteiten ter vervanging van school gaan;
‐ hebben een reguliere dagbesteding op school, oplopend van 22 tot 25 uur per week;

 

Kinderen van 12 tot 18 jaar
‐ hebben geen voortdurend toezicht nodig van volwassenen;
‐ kunnen vanaf 16 jaar dag en nacht alleen gelaten worden;
‐ kunnen vanaf 18 jaar zelfstandig wonen;
‐ hebben bij hun persoonlijke verzorging geen hulp en maar weinig toezicht nodig;
‐ hebben tot 18 jaar een reguliere dagbesteding op school/opleiding;
‐ hebben begeleiding en stimulans nodig bij ontplooiing en ontwikkeling (bv. huiswerk of het zelfstandig gaan wonen).