Wat staat er in de Wmo-beleidsregels?

december 26, 2018

De gemeente stelt vaak naast een verordening ook beleidsregels vast. In een verordening staan de algemene regels die de gemeente hanteert om het (Wmo)beleid vast te stellen. In de beleidsregels worden deze regels verder uitgewerkt. Zo kan er in de Wmo-verordening staan dat de gemeente dagbesteding aanbiedt. In de beleidsregels zijn deze voorwaarden verder uitgewerkt. Een ander belangrijk verschil is dat een verordening door de gemeenteraad moet worden vastgesteld. Beleidsregels kent deze verplichting niet.