Wat zijn de gevolgen als ik te laat een bezwaarschrift indien?

december 24, 2018

Als u te laat een (pro forma) bezwaarschrift indien, dan kan het ‘niet ontvankelijk’ worden verklaard. Dat houdt in dat uw bezwaarschrift inhoudelijk niet meer wordt behandeld. In sommige gevallen kan de gemeente het alsnog in behandeling nemen, maar daartoe is zij niet verplicht.