Wat zijn de juridische bezwaren tegen de meldingsfase?

december 26, 2018

Het belangrijkste bezwaar tegen de meldingsfase is dat de Algemene wet bestuursrecht (Awb) tijdens deze fase niet van toepassing is. De Awb regelt de wijze waarop een bestuursorgaan (gemeente) met een aanvraag omgaat. Denk hierbij aan termijnen van afhandeling, (bij overschrijding hiervan) de Wet dwangsom (bij het niet tijdig beslissen), het zorgvuldigheids- en motivatiebeginsel èn de mogelijkheid om een voorlopige voorziening en beroep (bij het niet tijdig nemen van een besluit) bij de rechtbank aan te vragen.

 

Door de ‘meldingsfase’ buiten de Awb te houden, kan de burger tijdens deze fase niet naar de rechter stappen om – bijvoorbeeld – een beslissing af te dwingen. De burger kan hooguit een klacht indienen. In tegenstelling tot de uitspraak van de rechter, is de uitspraak van een klachtencommissie echter niet bindend.