Welke jeugdzorg wordt niet door de gemeente gegeven?

december 27, 2018

De gemeente is verantwoordelijk voor het verlenen van alle vormen van jeugdzorg. Er zijn drie uitzonderingen:

 

– kinderen met een indicatie voor intensieve kindzorg (IKV) met grondslag Lichamelijk Gehandicapt vallen onder de Zorgverzekeringswet. Deze kinderen hebben na behandeling in een ziekenhuis medisch specialistische verpleging nodig. Het zijn ernstig zieke kinderen met vaak een levensbedreigende ziekte;

 

– kinderen die verpleging nodig hebben, moeten zich ook voor deze zorg wenden tot de zorgverzekeraar. Het kan zijn dat zij nog andere vormen van ondersteuning nodig hebben, zoals persoonlijke verzorging of begeleiding. Deze zorg wordt wel door de gemeente verstrekt;

 

– kinderen van wie vrijwel zeker is dat zij zich niet kunnen ontwikkelen tot een niveau waarop zij met ondersteuning zelfstandig kunnen wonen, vallen onder de Wet langdurige zorg. Het gaat hier om kinderen die permanent toezicht nodig hebben of 24-uurszorg en/of kinderen die zijn ge├»ndiceerd in een hoog zzp.