Welke wet heeft voorrang?

december 24, 2018

In Nederland zijn een heleboel wetten en regels die elkaar aanvullen, overlappen en soms zelfs tegenstrijdig zijn. Welke wet heeft dan voorrang?

 

In de wet- en regelgeving zit een bepaalde rangorde. Lagere wetgeving mag niet in strijd zijn met hogere wetgeving. In het algemeen geldt dat internationale verdragen (VN/Europa) bovenaan de rangorde staan, gevolgd door landelijke wetgeving zoals de Grondwet, Algemene wet bestuursrecht, Wmo, ministeriƫle besluiten en regelingen en tot slot de provinciale en gemeentelijke verordeningen en beleidsregels.

 

Een gemeente mag in haar verordening bijvoorbeeld geen discriminerende artikelen opnemen, omdat dit in strijd is met de (hogere) Grondwet. De rechter zal altijd kijken of de wet goed is toegepast en niet conflicteert met hogere wetgeving. Als dat wel het geval is, kan de rechter het lagere wetsartikel schrappen.