Wie bepaalt of ik een VPT of MPT krijg?

december 24, 2018

Het MPT of VPT is alleen mogelijk als uw thuissituatie geschikt is om verantwoord en doelmatig zorg te krijgen. Verantwoord betekent bijvoorbeeld dat u veilig en gezond thuis kunt blijven wonen. Doelmatig wil zeggen dat de zorg thuis niet duurder is dan in een instelling. In bepaalde situaties mag de zorg thuis wel duurder zijn. Dat geldt bijvoorbeeld bij thuiswonende kinderen tot 23 jaar of ouders van minderjarige kinderen.