Wie vallen er onder de Extra Kosten Thuis?

december 24, 2018

Met elk zorgprofiel kunt u maximaal 25 % extra budget ontvangen. Uw zorgkantoor beoordeelt dit. Zij kijken onder andere hoeveel van uw huidige budget al is besteed en of de huidige zorg doelmatig wordt ingezet.

U vraagt dit budget aan door een zorgplan en/ of budgetplan naar uw zorgkantoor te sturen. In het plan schrijft u welk budget u nodig heeft voor de zorg. U kunt ook het aanvraagdocument voor meerzorg gebruiken. Vraag ernaar bij uw zorgkantoor.