Hoe verloopt de zorgplancycus?


Met de invoering van de Wlz in 2015, heeft het zorgplan een stevige wettelijke basis gekregen. Aan het zorgplan en de zorgplanbespreking zijn verschillende wettelijke eisen gesteld, waardoor de positie van de cliënt is verstevigd. Een cliënt ‘mag’ niet langer meepraten over zijn of haar eigen zorg, maar heeft het ‘recht’ om mee te praten. Zorgaanbieders kunnen niet om dit recht heen. 

 

Naast het recht om mee te praten over de eigen zorg, is er in de wet ook vastgelegd hoe vaak er een zorgplanbespreking moet plaatsvinden en welke onderwerpen er in ieder geval besproken moeten worden.

 

“Om de autonomie van de cliënt écht centraal te zetten, zijn de bepalingen over de zorgplanbespreking in de Wlz opgenomen.” (Kamerstukken II 2012/13, 33109, nr. 12 en 13)

 

Zorgplancyclus

Een zorgplan kan worden gezien als een contract tussen zorgvrager en de zorgaanbieder. In dit contract wordt vastgelegd hoe de zorg aan u eruit komt te zien. In de Wlz is dit proces omschreven.

 

Persoonlijk plan
De eerste stap in de zorgplancyclus is het persoonlijk plan. De zorgaanbieder moet u informeren over de mogelijkheid om een persoonlijk plan op te stellen. Hierna heeft u 7 dagen de tijd om een persoonlijk plan op te stellen en in te dienen. Pas na dit termijn kan er een zorgplanbespreking plaatsvinden.

 

In uw persoonlijk plan kunt u vertellen welke onderwerpen u wil bespreken. Denk hier bijvoorbeeld aan wensen over dagbesteding of hoe vaak u gedoucht wil worden. Het is verstandig om in het persoonlijk plan de verplichte gespreksonderwerpen uit te werken.

 

Zorgplanbespreking

Tijdens de zorgplanbespreking, bespreekt u samen met de zorgaanbieder welke zorg u wilt krijgen. Het kan handig zijn om iemand mee te nemen, bijvoorbeeld een familielid of vriend. U kunt ook aan de onafhankelijk cliëntondersteuner Wlz vragen om bij het gesprek aanwezig te zijn. Een onafhankelijk cliëntondersteuner Wlz heeft veel ervaring met zorgplanbesprekingen en zal altijd uitgaan van uw belang.

 

Zorgplan

Na de zorgplanbespreking wordt een zorgplan opgesteld en voor ondertekening aan u voorgelegd. Als het goed is staan de afspraken die u tijdens de zorgplanbespreking heeft gemaakt, in het zorgplan beschreven. Mocht de zorgaanbieder niet aan (al) uw wensen kan voldoen, dan moet dat ook – samen met een goede motivatie – in het zorgplan zijn opgenomen.

 


Veelgevraagd

 

Wat kan ik doen als ik het niet met het zorgplan eens ben?

 

Waar kan ik een onafhankelijk cliëntondersteuner vinden?