Indicatie


Om zorg vanuit de Wlz te krijgen, moet u eerst een aanvraag bij het CIZ indienen. Dat kunt u zelf doen of samen met een onafhankelijk cliƫntondersteuner van de gemeente. Het CIZ onderzoekt uw persoonlijke, medische situatie en kijkt of u aan de voorwaarden van de Wlz voldoet.

 

De Wlz kent twee belangrijke voorwaarden. De eerste voorwaarde is dat de problemen die u heeft vanwege uw handicap of beperking blijvend (levenslang) zijn. Als tweede voorwaarde geldt dat u iemand dichtbij nodig heeft die (permanent) toezicht houdt of voor u zorgt.

 

U kunt alleen een Wlz-indicatie krijgen als u permanent toezicht of zorg nodig heeft en als uw handicap/beperking blijvend is.

 

Toezicht

De Wlz vindt permanent toezicht nodig als u zonder dat toezicht het gevaar loopt dat u
– zichzelf maatschappelijk te gronde richt;
– zichzelf verwaarloost;
– zichzelf of iemand anders letsel toebrengt;
– in uw ontwikkeling wordt geschaad of dat
– uw veiligheid wordt bedreigd door bijvoorbeeld invloed van andere mensen.

 

Met permanente toezicht krijgt u op tijd hulp om dit te voorkomen.

 

Lichamelijke beperkingen
Als u door lichamelijke problemen steeds zorg nodig hebt bij begeleiding, verpleging of persoonlijke verzorging, dan voldoet u ook aan de toelatingsvereiste van de Wlz. Dat geldt ook als u niet goed uw dagelijkse taken kunt overzien.

 

 

Veelgevraagd

 

Waarom wordt ik bij een aanvraag voor de Wlz door een cliƫntondersteuner van de gemeente geholpen?