Wat moet er in het zorgplan staan?


In een zorgplan staat beschreven op welke wijze de zorgaanbieder u zorg verleent. De zorgaanbieder is verplicht om een zorgplan op te stellen en moet aan een aantal eisen voldoen.

 

Inhoud Zorgplan

In het zorgplan staan de doelen en de werkwijze van de zorg die u krijgt. Verder moet in het zorgplan duidelijk zijn omschreven wie waarvoor verantwoordelijk is. Als er dan iets misgaat, weet u meteen bij wie u moet zijn.

 

De zorgaanbieder moet ook rekening houden met uw wensen en behoeften zoals u die bij de verplichte gespreksonderwerpen hebt omschreven. In het zorgplan staan uw wensen en behoeften duidelijk omschreven, waarbij de zorgaanbieder aangeeft op welke manier hij hieraan voldoet. Als de zorgaanbieder niet aan uw wensen kan voldoen, dan legt hij uit waarom niet.

 

Als u niet goed in staat bent om uw wensen en behoeften aan te geven, dan staat dat – eventueel per onderdeel – ook in het zorgplan. De zorgaanbieder legt in het zorgplan uit hoe hij hiermee is omgegaan.

 

Het kan zijn dat u geen toestemming geeft voor (bepaalde onderdelen van) zorg. U wilt bijvoorbeeld niet gereanimeerd worden of elke dag douchen. De zorgaanbieder moet dat in het zorgplan opnemen en erbij vertellen wat hij met uw wens doen. Datzelfde geldt ook als u geen zorgplanbespreking wilt houden.

 

Tot slot moet in het zorgplan het aantal zorgplanbesprekingen en actualisering van het zorgplan (minimaal 2 per jaar) zijn opgenomen.

 


Veelgevraagd

 

Ik ben het niet eens met het zorgplan. Wat kan ik doen?

 

Wanneer hoeft de zorgaanbieder geen rekening met mijn wensen en behoeften te houden?