Meer zorg nodig?


Met een Wlz-indicatie wordt u voor een pakket aan zorg geïndiceerd. Het kan zijn dat de omvang van de zorg uit dat pakket te klein is en u meer zorg nodig heeft. Er zijn twee regelingen die het mogelijk maakt om extra zorg te krijgen, de Meerkostenregeling en de Extra-Kosten-Thuis-regeling.

 

Meerzorgregeling

Als u meer zorg nodig heeft dan waar u op grond van uw Wlz-indicatie recht op hebt, dan kunt u via een zorgaanbieder bij het Zorgkantoor ‘Meerzorg’ aanvragen. Het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) kijkt of u voor extra zorg kan worden geïndiceerd.

 

Criteria:
– U heeft een deze ZPP’s: VG-5, VG-7, VG-8, LG-5, LG6 , LG-7, ZG-3 auditief, ZG-5 visueel, LVG-4, LVG-5 of SGLVG; V&V 7 en 8 of een GGZ B 6 of 7 èn
– de zorg die u nodig heeft is minimaal 25% hoger dan de zorg die in uw zorgzwaartepakket/cliëntprofiel zit.

 

De Meerzorgregeling staat beschreven in het Protocol Meerzorg 2017.

 

Extra-Kosten-Thuis-regeling

In het algemeen kan er geen zorg thuis worden ingekocht als dat duurder is dan de zorg in een instelling. Als u uw zorg middels een pgb of modulair pakket thuis inkoopt, dan is mogen volgens de EKT regeling de zorgkosten maximaal 25% hoger uitvallen. Als de kosten nog hoger uitvallen, kunt u mogelijk een beroep doen op de Meerkostenregeling.

 

Meer informatie vindt u in de Folder Mogelijkheden voor extra budget 2018 versie 28 juni 2018 van Zorgverzekeraars Nederland


Veelgevraagd

 

Wat moet ik doen als ik meer zorg nodig heb?

 

Wie vallen er onder de Extra Kosten Thuis?