Persoonsgebonden budget


Bij een persoonsgebonden budget (PGB) rekent het Zorgkantoor de Wlz-indicatie om naar een geldbedrag, waarmee u zelf uw zorg kunt gaan inkopen. Dat kan bij een zorgaanbieder (bijvoorbeeld thuiszorg) maar ook bij individuele zorgverleners. Het voordeel is dat u de zorg op uw wensen kunt afstemmen. U bepaalt welke zorg u krijgt, van wie u het krijgt en wanneer u het krijgt. Kortom, met een PGB heeft u de regie volledig in handen.

 

Wanneer is PGB niet mogelijk?

Het PGB kan alleen bij zorg worden ingezet en niet bij behandeling. Als er bij een zorgprofiel behandeling een grote rol speelt, kan de zorg niet met een PGB worden betaald. Bij de cliëntprofielen ZZP VV 9B, ZZP LVG 3 t/m 5, ZZP SGLVG en ZZP GGZ-B is een PGB niet mogelijk.

 

Verder is het niet mogelijk om uw zorg met een PGB te betalen als u failliet bent verklaard, als er surséance van betaling is uitgesproken of als er sprake is van verplichte schuldhulpverlening (WSNP). U kunt dan alleen uw zorg in natura krijgen

.

Verplichte ondersteuning

Met een PGB kunt u zelf de zorg inkopen, maar dat houdt ook in dat u veel zelf moet regelen. Niet iedereen is daartoe in staat. De minister heeft daarom bepaald dat bij een indicatie ZZP VV 4 t/m 7 en ZZP VG 4 t/m 8 de administratie door iemand anders gedaan moet worden.

 

Voorwaarden

Als u voor een PGB kiest, dan moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Hieronder een overzicht:
– U moet een budgetplan opstellen. Met een budgetplan geeft u aan welke zorg u met het PGB wil gaan inkopen. Hiervoor kunt u een voorbeeld van Zorginstituut Nederland [LINK] gebruiken.
– Per zorgverlener moet u een zorgovereenkomst afsluiten, waarbij ook de zorg die hij of zij aan u geeft goed moet zijn omschreven.
– Het zorgkantoor gaat met u een ‘Bewuste-keuze-gesprek’ aan. Daarmee wil het zorgkantoor nagaan waarom u de zorg met een PGB wilt financieren en of u daartoe wel in staat bent.

 


Veelgevraagd

 

Kan ik PGB in het buitenland krijgen?