Wat voor zorg valt er onder de Wlz?


Met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) heeft u recht op zorg in een instelling. Deze zorg bestaat uit:
– Verblijf in een instelling;
– Persoonlijke verzorging, begeleiding en verpleging;
– Behandeling;
– Vervoer en
– Logeren (max. 3 dagen per week) ter ontlasting van de mantelzorger.

 

Hulpmiddelen

Als u thuis woont, of in een ´wooninitiatief, dan zitten hulpmiddelen, zoals een woningaanpassing of een vervoersvoorziening, niet in het pakket van de Wlz. Hiervoor moet u naar de gemeente. Als u in een instelling verblijft en de zorg ´in natura´ ontvangt, is de instelling verantwoordelijk.

 

Overbruggingszorg

Als u op de wachtlijst voor een zorginstelling staat, dan heeft u recht op overbruggingszorg. Tot het moment dat u wordt opgenomen, krijgt u van de zorginstelling waar u op de wachtlijst staat de zorg die u nodig heeft.

 

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Met een Wlz-indicatie heeft u recht op een onafhankelijke cliëntondersteuner. Een cliëntondersteuner denkt met u mee over hoe u zorg kunt krijgen en hoe deze in te zetten. Zo kan de cliëntondersteuner u helpen met het opstellen van uw persoonlijk plan of met u meegaan naar een zorgplanbespreking. In veel regio’s wordt de cliëntondersteuning Wlz uitgevoerd door Zorgbelang Nederland.

 


Veelgevraagd

 

Mag ik met mijn partner mee naar het verzorgingstehuis?

 

Waar kan ik een onafhankelijke cliëntondersteuner vinden?