Voor wie is de Wlz


Per 1 januari 2015 is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vervangen door de Wet langdurige zorg (Wlz). Alleen mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben krijgen zorg vanuit de Wlz, zoals mensen met dementie of met een ernstige verstandelijke of lichamelijke beperking.

 

Om zorg vanuit de Wlz te krijgen, moet u een Wlz-indicatie aanvragen. Dat kan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ doet onderzoek naar uw beperking of handicap en beoordeelt aan de hand van de Beleidsregels_indicatiestelling_Wlz_2019 of u zorg vanuit de Wlz kunt krijgen.

 


Veelgevraagd

 

Wat moet ik doen als ik het niet eens ben met mijn indicatie?