Zorg in natura


Met een indicatie van het CIZ kunt u zorg vanuit de Wlz krijgen. Er zijn 3 mogelijkheden om uw zorg gefinancierd te krijgen:
– zorg in natura vanuit een instelling
– zorg met een ‘volledig of modulair pakket thuis’ of
– zorg met een ‘persoonsgebonden budget’.

 

Als u volledig in een instelling verblijft, dan krijgt u daar de zorg in natura. De instelling regelt zelf de bekostiging met het Zorgkantoor.

.

Volledig pakket thuis (VPT)

Met een volledig pakket thuis krijgt u thuis zorg van een zorginstelling. U krijgt alle zorg en ondersteuning waarvoor u een Wlz-indicatie heeft. Hierbij horen ook maaltijden, huishoudelijke hulp en uitstapjes. Net zoals u deze in een zorginstelling zou krijgen. De huur of de hypotheek van uw eigen woning moet u zelf betalen.

 

Modulair pakket thuis (MPT)

Het modulair pakket thuis is mogelijk voor deze soorten zorg (modules):
‐ verpleging;
‐ persoonlijke verzorging;
‐ begeleiding;
‐ Wlz-behandeling;
‐ vervoer naar behandeling en/of begeleiding.

 

Sinds 2015 zijn maaltijden en hulp bij het huishouden geen onderdeel van het modulair pakket thuis. U kunt bij de gemeente terecht voor hulp bij het huishouden vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning.

 

Voorwaarden
Het zorgkantoor beoordeelt of u thuis kwalitatief goede zorg kan krijgen en of de zorg niet duurder (doelmatig) is dan in een instelling. Als dat het geval is, dan kunt u met een MPT of VPT uw Wlz-zorg thuis krijgen.

 

 

Veelgevraagd

 

Wat is het verschil tussen een volledig pakket thuis en een modulair pakket thuis?

 

Is het zorgplan bij een VPT of MPT ook verplicht?

 

Wie bepaalt of ik een VPT of MPT krijg?