Zorgprofielen


Nadat een indicatiesteller het CIZ heeft gekeken of u aanspraak maakt op zorg vanuit de Wlz, stelt hij vast welke zorg u precies nodig heeft. Omdat niet iedereen dezelfde zorg nodig heeft, zijn er verschillende zorgprofielen. In de AWBZ werden dat zorgzwaartepakketten genoemd.

 

Een zorgprofiel geeft aan wat voor zorg u nodig heeft. De profielen zijn genummerd. Over het algemeen geldt: hoe hoger het nummer van het zorgprofiel dat u toegewezen krijgt, hoe meer zorg u nodig heeft. Het nummer is gecombineerd met letters. Deze letters geven aan bij welke sector, bijvoorbeeld ‘verpleging en verzorging’ of ‘licht verstandelijk gehandicapten’, het zorgprofiel hoort. Een overzicht van de verschillende zorgprofielen vindt u bij ‘documenten en publicaties’.

 

Best passend zorgprofiel

Het CIZ bepaalt welk zorgprofiel het beste bij u past. Het kan zijn dat u verschillende handicaps of beperkingen heeft, zoals een verstandelijke en een psychische beperking. Het CIZ onderzoekt dan van welke handicap of beperking u het meeste last heeft. Dat wordt ook wel de grondslag genoemd. Doorgaans wordt u dan in deze sector ingedeeld. In sommige situaties kan het zijn dat de zorg vanuit een andere sector het best bij uw zorgprofiel past en krijgt u een indicatie vanuit die sector.

 

Voorbeeld

Al  u psychische en lichamelijke problemen heeft en daarnaast een lichte verstandelijk beperking (LVG) heeft, dan zou u eigenlijk bij de sector ‘lichamelijk gehandicapt’ horen. Het kan zijn dat in uw situatie een instelling voor mensen met een verstandelijke beperkingen juist beter bij u past, omdat u daar bijvoorbeeld niet overvraagd wordt. Op het indicatiebesluit van het CIZ staat dan dat uw grondslag psychiatrisch is, maar dat het zorgprofiel LVG het beste bij u past.

 


Veelgevraagd

 

Mag ik met mijn psychiatrische beperking in een instelling voor verstandelijke beperkten wonen?

 

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met mijn indicatie?