Wat is een besluit?


De gemeente neemt een besluit als het onderzoek is afgerond. Het besluit is een schriftelijke beslissing van de gemeente, waarin zij aan u uitlegt wat er is besloten. In het besluit staat bijvoorbeeld wat voor maatwerkvoorziening u krijgt of hoeveel uur hulp bij het huishouden.

 

Motivering
De gemeente moet een besluit goed motiveren, door u uit te leggen waarom u met deze maatwerkvoorzieningen voldoende wordt gecompenseerd. Ook als u geen maatwerkvoorziening krijgt, zal de gemeente moeten uitleggen waarom dat zo is. Als de gemeente dat niet doet, kan u hiertegen bezwaar maken.

 

Eigen bijdrage
De gemeente mag voor een maatwerkvoorziening een inkomensafhankelijke eigen bijdrage vragen. Als de gemeente u een eigen bijdrage oplegt, staat dat in het besluit vermeld.

 

DE EIGEN BIJDRAGE MAG NOOIT MEER ZIJN DAN DE KOSTPRIJS VAN DE VOORZIENING!

 

PGB
Als u een PGB hebt aangevraagd, dan staat er in het besluit of u een PGB krijgt toegekend en wat de hoogte van het PGB is. Mocht u niet voor een PGB in aanmerking komen, dan zal de gemeente moeten uitleggen waarom zij daartoe heeft besloten. Met een PGB moet u in staat zijn om de maatwerkvoorziening inclusief eventuele verzekeringen en reparatiekosten, aan te schaffen. Zie ook: PGB

 

Bezwaar tegen ondersteuningsplan/verslag
Er is veel onduidelijkheid over de status van het ondersteuningsplan en het verslag. Het kan zijn dat u tegen het ondersteuningsplan bezwaar moet aanmaken terwijl in andere situaties dat juist niet kan. AlsĀ  hierover vragen heeft, dan kan Belangenbehartiger.nl u daarbij helpen. Neem contact met ons op via het contactformulier.

 


Veelgevraagd

 

Hoe kan ik bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente?

 

Hoe weet ik wat de kostprijs van mijn maatwerkvoorziening is?