Bezwaarprocedure


Als u het niet eens bent met het Wmo-besluit, dan kan u binnen 6 weken bij de gemeente bezwaar aantekenen. In de regel tekent u schriftelijk bezwaar aan, waarbij in uw brief moet zijn opgenomen:

 

– tegen welk besluit u bezwaar maakt (stuur een kopie van het besluit mee!);
– uw naam en adres;
– de reden waarom u het niet met het besluit eens bent (motivatie);
– uw handtekening.

 

Als u namens iemand anders bezwaar maakt, dan kan de gemeente om een schriftelijke machtiging vragen.

 

Het voeren van een bezwaarprocedure is vaak specialistisch werk. Dat geldt zeker voor de Wmo. Belangenbehartiger.nl is hierin gespecialiseerd en wij willen u graag adviseren.

 

ONS EERSTE JURIDISCHE ADVIES IS GRATIS EN VERPLICHT U TOT NIETS

 

 


Veelgevraagd

 

Hoe kan ik bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente?

 

Wat kan Belangenbehartiger.nl voor mij doen?