Compensatieplicht


De gemeente heeft van de overheid de opdracht gekregen om mensen met een handicap of beperking zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Als dat niet met hulp van buren, partner, kinderen of andere voorzieningen kan, dan is de gemeente verplicht om u met een maatwerkvoorziening te ‘compenseren’.

 

Compenseren houdt in dat de gemeente u hulp en ondersteuning geeft, waardoor u (weer) in staat bent om voor uzelf te zorgen. Een maatwerkvoorziening compenseert de belemmeringen die u – vanwege uw handicap of beperking – ondervindt.

 

De compensatieplicht is een ‘resultaatsverplichting’: de gemeente moet er alles aan doen om u (weer) te laten meedoen in de samenleving. Het simpelweg verwijzen naar een algemene voorziening die niet aansluit bij uw individuele situatie, is onvoldoende.

 

De gemeente zal altijd moeten motiveren waarom zij vindt dat u voldoende bent gecompenseerd.

 

 


Veelgevraagd

 

Wat is de compensatieplicht?

 

Wat is een algemene voorziening?

 

Hoe kan ik bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente?